Thành Lập Công Ty TNHH

Thứ 6, 08/03/2024

Lê Thế Chung

295

08/03/2024, Lê Thế Chung

295

Dịch vụ thành lập ng ty TNHH nhanh ng, chuyên nghiệp, uy tín do Nhân Kiệt cung cấp giúp quý khách tiết kiệm thời gian, ng sức và mức chi phí hợp lý so với thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.

1. ng ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

ng ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu ng ty). 

Chủ sở hữu ng ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của ng ty trong phạm vi số vốn điều lệ của ng ty.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

 

 

2. Phân loại ng ty TNHH

2.1 ng ty TNHH 1 thành viên

- ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu ng ty). Chủ sở hữu ng ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của ng ty trong phạm vi số vốn điều lệ của ng ty.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành ng ty cổ phần.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Về cơ cấu tổ chức quản lý:

 • ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình: Chủ tịch ng ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Đối với ng ty có chủ sở hữu ng ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do ng ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch ng ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2.2 ng ty TNHH 2 thành viên trở lên

- ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành ng ty cổ phần.

- ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

 

 

 

 

- Về cơ cấu tổ chức quản lý:

 • ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và ng ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do ng ty quyết định.

3. Hồ sơ đăng ký ng ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ đăng ký ng ty trách nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ ng ty.
- Danh sách thành viên.
- Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật Đầu tư.

 

 

 

4. Dịch vụ thành lập ng ty TNHH tại Nhân Kiệt

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Nhân Kiệt luôn sẵn sàng phục vụ quý khách về việc tư vấn dịch vụ thành lập ng ty TNHH.

4.1 Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập ng TNHH tại Nhân Kiệt

 • Có đội ngũ luật sư, chuyên viên hiểu luật và thông thạo sử dụng luật.
 • Tư vấn cho khách hàng loại hình doanh nghiệp và số vốn điều lệ phù hợp.
 • Tư vấn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị thành lập ng ty.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc trực tiếp với đơn vị có thẩm quyền để hoàn thiện quá trình thành lập ng ty.
 • Tư vấn pháp lý liên quan đến quản trị rủi ro pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nhân Kiệt cung cấp các dịch vụ kế toán giúp hỗ trợ quý khách trong quá trình hoạt động

4.2 Thông tin khách hàng cần chuẩn bị để thành lập ng ty TNHH

 • Cung cấp địa chỉ ng ty: Nhân Kiệt sẽ kiểm tra trước địa chỉ dự kiến có được cấp giấy phép hay không trước khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị tên ng ty: Chuyên viên của Nhân Kiệt sẽ kiểm tra trước tên có được cấp hay không, có bị trùng lặp hay không, và tư vấn cho doanh nghiệp về tên ng ty phù hợp với ngành nghề, loại hình kinh doanh.
 • Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh. Ví dụ: Bạn chỉ cần cung cấp các cụm từ chung như: xây dựng, nội thất, bất động sản… chuyên viên của Nhân Kiệt sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Đồng thời tư vấn những ngành nghề nào nên đăng ký để tránh các vấn đề liên quan đến thuế sau này.
 • Xác định số vốn của doanh nghiệp: Đây là vốn điều lệ làm cơ sở để doanh nghiệp hoạt động, nếu ng ty có nhiều cổ đông thì cung cấp cho Nhân Kiệt số vốn góp của từng cổ đông. Dựa trên quy mô của bạn, Nhân Kiệt sẽ tư vấn số vốn điều lệ bạn nên đăng ký để tránh các thủ tục pháp lý liên quan đến thuế không cần thiết sau này.
 • Chuẩn bị CMND/CCCD/hộ chiếu không quá 3 tháng của tất cả cá nhân tham gia góp vốn (bản photo ng chứng). Trường hợp chưa ng chứng, bạn chỉ cần cung cấp bản gốc, Nhân Kiệt sẽ hỗ trợ ng chứng miễn phí.

Tất cả những việc còn lại, Nhân Kiệt sẽ làm hết cho bạn.

4.3 Nội dung ng việc Nhân Kiệt sẽ thực hiện

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin trước khi làm thủ tục đăng ký thành lập ng ty TNHH và những khoản thuế phải nộp sau thành lập ng ty;
 • Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Sở KH&ĐT;
 • Trình khách hàng ký hồ sơ tận nhà;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập ng ty cổ phần tại Sở KH&ĐT;
 • Đại diện doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT;
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh cho khách hàng;
 • Soạn hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên báo giấy, báo điện tử;
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu tròn;
 • Bàn giao con dấu cho khách hàng.

4.4 Chi phí thành lập ng ty TNHH

 

Chi phí thành lập ng ty TNHH tại Nhân Kiệt đảm bảo ở mức cạnh tranh trên thị trường, giúp quý khách tiết kiệm về chi phí. Quý khách có thể tham khảo chi tiết bảng giá như sau:

 

GÓI TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ

GÓI 1

1.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng

GÓI 2

1.200.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh , văn phòng đại diện ( cùng tỉnh). Hồ sơ thuế

GÓI 3

1.500.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng
 • Thủ tục lên thuế : 500.000 đồng

GÓI 4

2.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng
 • Thủ tục lên thuế : 500.000 đồng
 • Đăng ký thuế điện tử : 100.000 đồng
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng : 100.000 đồng
 • Sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên : 300.000 đồng

GÓI 5

3.200.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin
 • Thủ tục lên thuế
 • Đăng ký thuế điện tử
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng
 • Chữ ký số 1 năm
 • Hoá đơn điện tử (30 số)
 • Miễn phí sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên

GÓI 6

5.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin
 • Thủ tục lên thuế
 • Đăng ký thuế điện tử
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng
 • Chữ ký số 4 năm
 • Hoá đơn điện tử (100 số)
 • Miễn phí sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên

 

Quý khách cần tư vấn chi tiết về dịch vụ thành lập ng ty TNHH, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.

 

 

NG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NHÂN KIỆT
Mã số thuế: 0313102419
Địa chỉ: 32 Đường Số 11, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại: 0901847368 – 0976531567 (zalo)
Email: ketoannhankiet@gmail.com
Website: ketoannhankiet.com

Lê Thế Chung CEO Kế Toán Nhân Kiệt

Kính chào quý khách !

Tôi tên Lê Thế Chung là nhà sáng lập và điều hành của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NHÂN KIỆT.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, tôi thấu hiểu những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường gặp phải về những vấn đề liên quan đến kế toán, sổ sách, khai báo thuế, BHXH..., Chính vì vậy Nhân Kiệt được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ những khách hàng giải quyết các khó khăn trên.

Nhân Kiệt luôn sẵn sàng đồng hành với quý khách trong suốt quá trình hoạt động và cam kết về chất lượng dịch vụ, vì vậy quý khách hoàn toàn có thể an tâm khi hợp tác với chúng tôi.

Rất mong được hợp tác với quý khách !

 

Chia sẻ:
Copyright © 2022 - KẾ TOÁN NHÂN KIỆT. All rights reserved. Design by i-web.vn