Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thứ 6, 08/03/2024

Lê Thế Chung

223

08/03/2024, Lê Thế Chung

223

Dịch vụ thành lập ng ty cổ phần nhanh chóng, chuyên nghiệp, uy tín, chi phí cạnh tranh trên thị trường do Nhân Kiệt cung cấp đảm bảo mang lại sự hài lòng cho quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về dịch vụ và nhận những ưu đãi hấp dẫn.

1. ng ty cổ phần là gì ?

Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, ng ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;
 • ng ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu;
 • ng ty cổ phần có đầy đủ các yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ng ty chính thức có tư cách pháp nhân.

 

 

2. Những ưu/nhược điểm của ng ty cổ phần

Ưu điểm và nhược điểm của ng ty cổ phần là gì ? Hãy cùng Nhân Kiệt tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé !

 

 

2.1 Ưu điểm của ng ty cổ phần

 • ng ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro không cao;
 • Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa thuận lợi khi mở rộng kinh doanh;
 • Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu - đây là ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình khác.
 • ng ty có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn

2.2 Nhược điểm của ng ty cổ phần

 • Số lượng cổ đông có thể rất lớn, việc quản lý, điều hành ng ty tương đối phức tạp đặc biệt trong trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích;
 • Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế do ng ty phải ng khai và báo cáo với các cổ đông.

3. Điều kiện để thành lập ng ty cổ phần

Để thành lập ng ty cổ phần cần đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

 

 

3.1 Điều kiện về chủ thể thành lập

 • Thành lập ng ty cổ phần phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng tối đa. Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động, ng ty cổ phần luôn phải có tối thiểu 03 cổ đông (điểm b khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân (điểm b khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020).

3.2 Điều kiện về tên ng ty

- Tên tiếng Việt của ng ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020):

 • Loại hình doanh nghiệp: được viết là “ng ty cổ phần” hoặc “ng ty CP”.
 • Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

- Trước khi đăng ký tên ng ty, nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.3 Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên ng ty, chủ sở hữu ng ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập ng ty trách nhiệm hữu hạn, ng ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập ng ty cổ phần

Hiện tại, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp; trừ một số trường hợp mà Pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động trong ngành, nghề đó, vui lòng tham khảo: Một số ngành, nghề yêu cầu về vốn khi đăng ký kinh doanh.

3.4 Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

- ng ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì ng ty lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trước; Sau đó, ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết đó phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Khi đó, ngành, nghề kinh doanh của ng ty là ngành, nghề kinh doanh chi tiết đã ghi.

- Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật đó.

- Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật đó.

- Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Đồng thời, thông báo cho Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

3.5 Điều kiện áp dụng với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là một trong các nội dung quan trọng được đề cập tại Luật Đầu tư 2020. Theo đó, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

4. Những việc cần làm sau khi thành lập ng ty cổ phần

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh thành lập ng ty cổ phần xong, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục sau để tránh các xử phạt không mong muốn.

4.1 Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu là bước rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa thành lập.

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký hình thức kế toán và loại hóa đơn sử dụng;
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán;
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ);
 • Tờ khai lệ phí môn bài (có thể nộp qua mạng);
 • Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử.
 • Hồ sơ nộp tại Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4.2 Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng

Hiện nay, tài khoản ngân hàng mang lại rất nhiều sự tiện lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế hay thực hiện các giao dịch kinh doanh. Hơn nữa, với quy định bắt buộc thực hiện chuyển khoản cho các giao dịch trên 20 triệu đồng thì việc mở tài khoản cũng là việc mà doanh nghiệp phải làm.

Sau khi mở tài khoản, trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp phải thông báo lên Sở KH&ĐT để nắm thông tin, quản lý và kiểm soát các giao dịch.

1 tài khoản ngân hàng chỉ được dùng cho 1 doanh nghiệp, nhưng 1 doanh nghiệp có thể có nhiều tài khoản ngân hàng (tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp hoặc các ưu đãi, dịch vụ của ngân hàng mà doanh nghiệp chọn lựa). 

4.3 Mua chữ ký số

Chữ ký số, chữ ký điện tử hay token với hình dáng giống usb, được xem như ng cụ điện tử quan trọng của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục, hồ sơ qua mạng như ký hợp đồng online, giao dịch qua ngân hàng, bảo hiểm xã hội… mà không cần mất thời gian đi lại, in ấn, đóng dấu.

Tương tự như tài khoản ngân hàng, 1 doanh nghiệp có thể dùng nhiều chữ ký số nhưng 1 chữ ký số chỉ dùng cho 1 doanh nghiệp.

4.4 Treo bảng hiệu ng ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp. 

Do đó, việc doanh nghiệp không treo bảng hiệu ng ty có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, nặng hơn có thể bị khóa mã số thuế theo Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

4.5 Làm thủ tục phát hành hóa đơn

Hiện nay, tất cả tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

4.6 Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn

Đối với các thông tin còn thiếu trong quá trình đăng ký thành lập ng ty như giấy phép con hay chứng chỉ hành nghề (đối với các mã ngành kinh doanh có điều kiện), doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện để tránh bị xử phạt trong trường hợp có đoàn thanh tra.

Đồng thời, đối với các loại hình ng ty như ng ty TNHH, ng ty cổ phần, ng ty hợp danh… phải thực hiện đúng cam kết góp vốn trong thời hạn quy định 90 ngày kể từ khi có giấy phép kinh doanh. Trường hợp sau khi thành lập, có các phát sinh không mong muốn gây ảnh hưởng đến tài chính và thời hạn cam kết góp vốn, doanh nghiệp phải thực hiện làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

4.7 Tham gia bảo hiểm cho người lao động và các vấn đề về thuế

Đối với chế độ bảo hiểm cho người lao động:

Tham gia bảo hiểm cho người lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy vậy, với hầu hết doanh nghiệp vừa thành lập thì đây lại là vấn đề hay bị thiếu sót.

Theo Quyết định 772/QĐ-BHXH, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm cho người lao động. Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Đối với các vấn đề về thuế:

Các loại thuế như: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN (nếu có phát sinh) hàng quý, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN (nếu có), báo cáo quyết toán cuối năm… doanh nghiệp phải kê khai và nộp theo đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt chậm nộp hoặc khóa mã số thuế.

Với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa mới thành lập hay có kế toán viên còn thiếu kinh nghiệm, thì sử dụng dịch vụ kế toán là lựa chọn tốt nhất nhằm tối ưu thời gian và chi phí.

5. Dịch vụ thành lập ng ty cổ phần tại Nhân Kiệt

Dịch vụ thành lập ng ty cổ phần nhanh chóng, chuyên nghiệp, uy tín, chi phí cạnh tranh trên thị trường do Nhân Kiệt cung cấp đảm bảo mang lại sự hài lòng cho quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về dịch vụ và nhận những ưu đãi hấp dẫn.

5.1 Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập ng ty cổ phần tại Nhân Kiệt

 • Có đội ngũ luật sư, chuyên viên hiểu luật và thông thạo sử dụng luật.
 • Tư vấn cho khách hàng loại hình doanh nghiệp và số vốn điều lệ phù hợp.
 • Tư vấn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị thành lập ng ty.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc trực tiếp với đơn vị có thẩm quyền để hoàn thiện quá trình thành lập ng ty.
 • Tư vấn pháp lý liên quan đến quản trị rủi ro pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nhân Kiệt cung cấp các dịch vụ kế toán giúp hỗ trợ quý khách trong quá trình hoạt động

5.2 Những thông tin khách hàng cần cung cấp cho Nhân Kiệt

Khi sử dụng dịch vụ thành lập ng ty cổ phần tại Nhân Kiệt, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin sau: CMND/CCCD/hộ chiếu các thành viên cổ đông; thông tin ng ty dự kiến như tên, vốn điều lệ, ngành nghề, địa chỉ, tỷ lệ cổ phần… Nhân Kiệt sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin trên để không phát sinh bất cứ vấn đề nào sau khi thành lập.

5.3 Nội dung ng việc Nhân Kiệt sẽ thực hiện

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin trước khi làm thủ tục đăng ký thành lập ng ty cổ phần và những khoản thuế phải nộp sau thành lập ng ty;
 • Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Sở KH&ĐT;
 • Trình khách hàng ký hồ sơ tận nhà;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập ng ty cổ phần tại Sở KH&ĐT;
 • Đại diện doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT;
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh cho khách hàng;
 • Soạn hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên báo giấy, báo điện tử;
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu tròn;
 • Bàn giao con dấu cho khách hàng.

5.4 Thời gian dịch vụ thành lập ng ty cổ phần

Trong vòng 3 ngày để Sở KH&ĐT xét duyệt hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau đó, Nhân Kiệt sẽ bàn giao giấy phép cùng con dấu tận nhà bạn (miễn phí giao nhận). 

5.5 Chi phí thành lập ng ty cổ phần

Chi phí thành lập ng ty cổ phần tại Nhân Kiệt đảm bảo ở mức cạnh tranh trên thị trường, giúp quý khách tiết kiệm về chi phí. Quý khách có thể tham khảo chi tiết bảng giá như sau:

 

GÓI TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ

GÓI 1

1.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng

GÓI 2

1.200.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh , văn phòng đại diện ( cùng tỉnh). Hồ sơ thuế

GÓI 3

1.500.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng
 • Thủ tục lên thuế : 500.000 đồng

GÓI 4

2.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 500.000 đồng
 • Đăng bố cáo : 100.000 đồng
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin : 400.000 đồng
 • Thủ tục lên thuế : 500.000 đồng
 • Đăng ký thuế điện tử : 100.000 đồng
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng : 100.000 đồng
 • Sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên : 300.000 đồng

GÓI 5

3.200.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin
 • Thủ tục lên thuế
 • Đăng ký thuế điện tử
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng
 • Chữ ký số 1 năm
 • Hoá đơn điện tử (30 số)
 • Miễn phí sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên

GÓI 6

5.000.000VNĐ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo
 • Khắc dấu + đăng ký dấu trên cổng thông tin
 • Thủ tục lên thuế
 • Đăng ký thuế điện tử
 • Đăng ký tài khoản thông tin ngân hàng
 • Chữ ký số 4 năm
 • Hoá đơn điện tử (100 số)
 • Miễn phí sổ sách kế toán + báo cáo thuế tháng đầu tiên

 

Nếu quý khách đang cần tư vấn về việc thành lập ng ty cổ phần và quý khách cần tìm một đơn vị uy tín, có kinh nghiệm và năng lực để hợp tác, hãy liên hệ ngay với Nhân Kiệt theo thông tin sau.

 

 

NG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NHÂN KIỆT
Mã số thuế: 0313102419
Địa chỉ: 32 Đường Số 11, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại: 0901847368 – 0976531567 (zalo)
Email: ketoannhankiet@gmail.com
Website: ketoannhankiet.com

Lê Thế Chung CEO Kế Toán Nhân Kiệt

Kính chào quý khách !

Tôi tên Lê Thế Chung là nhà sáng lập và điều hành của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NHÂN KIỆT.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, tôi thấu hiểu những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường gặp phải về những vấn đề liên quan đến kế toán, sổ sách, khai báo thuế, BHXH..., Chính vì vậy Nhân Kiệt được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ những khách hàng giải quyết các khó khăn trên.

Nhân Kiệt luôn sẵn sàng đồng hành với quý khách trong suốt quá trình hoạt động và cam kết về chất lượng dịch vụ, vì vậy quý khách hoàn toàn có thể an tâm khi hợp tác với chúng tôi.

Rất mong được hợp tác với quý khách !

 

Chia sẻ:
Copyright © 2022 - KẾ TOÁN NHÂN KIỆT. All rights reserved. Design by i-web.vn